دسته‌ها
سرگرمی

طرز تهیه حلوا در مایکروفر


how2 make2 halvah1 طرز تهیه حلوا در مایکروفر

 

طرز تهیه حلوا در مایکروفر

 

مواد لازم برای پخت حلوا :

آرد  دو ليوان
 شكر  1/5 ليوان
 روغن  1 ليوان
 آب و گلاب و زعفران و هل  1/5 ليوان

 

طرز تهیه حلوا :
ابتدا شربت را درست می كنيم. شكر و آب و گلاب و زعفران و هل را مخلوط كرده در مایكروفر نهصد وات پنج دقيقه بدون درپوش مي گذاريم. حالا آرد و روغن را خوب مخلوط می كنيم در ظرفی جدا و 10-14 دقيقه توی مایكروفر نهصد وات بدون درپوش می گذاريم. هر 3 دقيقه يكبار آرد را هم مي زنيم تا نسوزد. بعد خيلی سريع شربت را با آرد مخلوط می كنيم. اگر حلوا شل بود يک تا دو دقيقه داخل مایكروفر می گذاريم تا خودش را بگيرد.

طرز تهیه حلوا در مایکروفر

دسته‌ها
سرگرمی

ریشه تاریخی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته


ضرب المثل های تاریخی

کاربرد ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته :

وقتی شخصی برای رسیدن به هدفی موانع بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد این ضرب المثل به كار می‌رود.

داستان ضرب المثل:

کیکاووس در اقدامی جسورانه با لشکری به
سمت مازندران عازم شد تا دیو سپید را از میان بر دارد امّا او از دیو سپید
شکست خورد. دیو سپید چشم آن‌ها را نابینا کرد و آن‌ها را در سیاه‌چاله‌ای
تاریک و وحشتناک زندانی نمود کیکاووس مخفیانه قاصدی نزد زال فرستاد و از او
خواست تا رستم را به کمک آن‌ها بفرستد. زال ماجرا را با رستم در میان
گذاشت. رستم تنها با رخش، بسوی مازندران روانه می‌شود، تمام روز را تاخت تا
به دشت پهناوری رسید.

خان اول: نبرد رخش با شیر

رستم راه دو روزه را در یک روز پیمود؛ به همین دلیل گرسنه شد و خواست تا استراحت کند. 

اما آن نیستان بیشهٔ شیری بود که در
نیمه‌های شب آن شیر به لانه‌اش بازمی‌گشت. هنگامی که رستم در خواب عمیق فرو
رفته بود شیر به رخش حمله کرد و رخش خروشید سُم‌هایش را بر سر شیر کوبید و
دندان بر پشت شیر فرو برد و آن‌قدر شیر را به زمین زد تا جان بداد.

خان دوم: گذر از بیابان خشک

پس از گذشتن از خان اول، با طلوع خورشید،
رستم از خواب بیدار شد و تن رخش را تیمار کرد و زین کرد و به‌راه افتاد.
بیابانی بی‌آب و علف و سوزان در پیش بود گرما چنان بود که اگر مرغ از آن‌جا
گذر می‌کرد در هوا بریان میشد. رستم پهلوان از شدت تشنگی به ستوه آمده.

همچنان می‌رفت و با خدا در نیایش بود؛ اما روزنهٔ امیدی پدیدار نبود هرلحظه توانش کمتر میشد. مرگ را در نظر مجسّم می‌کرد 

در این رویاء بود که تن پیلوارش سست شد و
ناتوان بر خاک تفتدیده افتاد. همانگاه میشی از کنار او گذشت. از دیدن میش
امیدی در دل رستم پدید آمد و اندیشید که میش باید آبشخوری در این بیابان
داشته باشد. دوباره نیروی خود را جزم کرد و بلند شد در پی میش به راه
افتاد. میش وی را به آبشخوری رهنمون ساخت و از مرگ حتمی نجات یافت. رستم
دانست که این کمک از سوی خداست. او از آب نوشید و سیراب شد. آن‌گاه زین از
رخش جدا کرد و او را در آب چشمه شست و تیمار کرد و سپس در پی خورش به شکار
گور رفت. گوری را شکار کرد و بریان ساخت و بخورد و آمادهٔ خواب شد. پیش از
خواب رو بر رخش کرد و گفت : «مبادا تا من خفته‌ام با موجودی بستیزی یا شیر و
پلنگ پیکار کنی. اگر دشمن پیش آمد نزد من بتاز و مرا آگاه کن.»

خان سوم: کشتن اژدها

رخش تا گرگ و میش هوا به چرا مشغول بود.
اما مکانی که رستم در آنجا خوابیده بود لانه اژدهایی بود که از ترس آن هیچ
جنبنده‌ای یارای گذشتن از آن دشت را نداشت. وقتی اژدها به خانهٔ خود
بازگشت، رستم را در خواب و رخش را در چرا دید و به سوی رخش حمله‌ور شد.

رخش بیدرنگ به بالین رستم شتافت و سم خود
را بر زمین کوبید شیهه کشید. رستم از خواب گران بیدار شد آماده نبرد شد
امّا چیزی نیافت کمی از رفتار رخش آزرده گشت. اژدها ناگهان ناپدید شده بود
رستم به بیابان نظر کرد و چیزی ندید. به رخش خروشید که چرا بیهوده او را از
خواب بیدار کرده‌است و دوباره سر بر بالین گذاشت و خوابید. اژدها دوباره
از تاریکی بیرون جهید. رخش باز به سوی رستم تاخت و سم خود را بر خاک کوبید و
گرد و خاک کرد. رستم بیدار شد و بر بیابان نگاه کرد و باز چیزی ندید.
سومین بار اژدها پدیدار شد که از نفسش آتش فرو می‌ریخت. رخش از چراگاه
بیرون دوید اما نمی‌دانست چه‌کار کند چون اژدها زورمند بود و رستم خشمگین.
چاره‌ای نداشت به بالین رستم دوید و خروشید و جوشید و زمین را به سم چاک
کرد. رستم از خواب گران برجست و با رخش برآشفت. اما این بار اژدها نتوانست
گردد و رستم در تاریکی شبهه او را دید. تیغ از نیام کشید به سوی اژدها آمد و
به اژدها حمله کرد. اژدها زورمند بود و چنان با رستم گلاویز شد که گویی
پیروز خواهد شد. رخش چون چنین دید ناگاه برجست و دندان در تن اژدها فرو برد
و پوست او را چون شیر از هم بدرید. رستم از کار رخش خیره ماند. تیغ برکشید
و سر از تن اژدها جدا کرد. رودی از خون بر زمین جاری شد و تن اژدها چون
لخت کوهی بیجان بر زمین ماند. رستم خدا را یاد کرد و سپاس گفت. در آب سر و
تن را بشست، سوار رخش شد و به راه افتاد.

خان چهارم: زن جادوگر

رستم شاد و پویا راه دراز را می‌پیمود تا
به چشمه‌ساری پر گل و سبزه رسید. سفره‌ای آراسته در کنار چشمه دید که
بره‌های بریان‌ شده و دیگر خورش‌ها بر سُفره بود. جامی زرین پر از می نیز
کنار سفره خودنمایی می‌نمود. رستم خوشحال و بی‌خبر از همه جا خواست
سورچرانی کند امّا آن سفره، تلهٔ اهریمن بود. رستم پیاده شد و بر سفره
نشست، جام را نوشید و تنبور را برداشت و ترانه‌ای فرح‌بخش در وصف حال خویش
خواند و تنبور را نواخت .آواز رستم به گوش پیرزن جادوگر رسید. پیرزن خویش
را بزک کرد و سر سفره آمد، دستور کشتن رستم را داشت. او که یک خر درنده هم
داشت. بیدرنگ خود را بر صورت زن جوان زیبایی درآورد و نزد رستم آمد. رستم
از دیدار وی شاد شد و بر او آفرین گفت و خداوند را به سپاس گفت. چون رستم
نام خدا را بر زبان آورد، ناگهان چهرهٔ جادوگر تغییر یافت و سیمای
شیطانی‌اش آشکار شد. رستم به او نگاه کرد و دریافت که او جادوگر است. پیرزن
خواست که فرار کند اما رستم کمند انداخت و سر او را به بند آورد. دید گنده
پیری پر نیرنگ است. خنجر از کمر کشید او را دو نیمه کرد.

خان پنجم: جنگ با اولاد مرزبان

در این خان، رستم در مسیر راه خود، در
کنار رودی به خواب رفت و رخش در چمن‌زاری به چرا مشغول شد. دشت‌بان آن
ناحیه که از چرای رخش به خشم آمده بود به رستم حمله برده و در خواب ضربه‌ای
به وی وارد کرد. رستم از خواب برخاست و گوش‌های دشت‌بان را کنده و کف دستش
نهاد. دشت‌بان به مرزبان منطقه که اولاد نام داشت عارض شد. اولاد با تنی
چند از سپاهیانش به نزد رستم شتافت تا او را تأدیب نماید امّا رستم ایشان
را تنبیه کرده اولاد را با کمند به دام انداخت بلد راه خویش کرد. اولاد که
خود را اسیر رستم دید، به او گفت: ای پهلوان! مرا نکش، هر خدمتی از دستم بر
آید کوتاهی نخواهم کرد، رستم به او گفت که اگر محل دیو سپید را نشانم دهی،
تو را شاه مازندران خواهم کرد در غیر این صورت، تو را خواهم کشت. اولاد
پیشاپیش رخش به راه افتاد تا به مکان دیو سپید رسیدند.

خان ششم: جنگ با ارژنگ دیو

رستم و اولاد به کوه اسپروز یعنی محلی که
در آن دیو سپید، کاووس را در بند کرده بود، رسیدند؛ چون تاریکی شب سر رسید
از جانب شهر مازندران خروشی برآمد و به هر گوشه شهر شمع و آتشی افروخته شد.
رستم از اولاد پرسید: آنجا که از چپ و راست آتش افروخته شد کجاست؟ اولاد
گفت: آنجا آغاز کشور مازندران است و دیوهای نگهبان در آن جای دارند و آنجا
که درختی سر به آسمان کشیده خیمه‌‌ٔ ارژنگ‌دیو است که هر از گاهی فریاد
برمی‌آورد. رستم شب را خوابید و صبح روز بعد اولاد را با طناب به درختی بست
و به جنگ ارژنگ دیو رفت. رستم با حمله‌ای برق‌آسا سر ارژنگ‌دیو را از تن
جدا ساخت و در نتیجه سپاهیان ارژنگ‌دیو نیز از ترس پراکنده شدند.

سپس رستم و اولاد به سمت محلی رفتند که
نگهداری کاووس و سپاهیانش بود و آنان را از بند رها ساختند. کاووس رستم را
به محل دیو سپید رهنمون ساخت و رستم با اولاد به سمت غاری که محل زندگی
دیوسپید به راه افتادند دیو را هلاک نموده باز گشتند.

ریشه تاریخی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته 

خان هفتم: جنگ با دیو سپید

در خان آخر، رستم و اولاد به هفت کوه که
غار محل زندگی دیوسفید در آن قرار داشت، رسیدند. شب را در حوالی آنجا سپری
کردند. صبح روز بعد رستم پس از بستن دست و پای اولاد، به نگهبانان غار
حمله‌ور شد و آنان را از بین برد. وی سپس وارد غار تاریک بی‌بن شد. در غار
با دیوسپید مواجه شد که همانند کوهی به خواب رفته بود.

دیوسفید مسلح به سنگ آسیاب، کلاهخود و
زره‌آهنی به جنگ رستم شتافت رستم یک پای او را از ران جدا ساخت. دیو با
همان حال با رستم در گلاویز بود و نبردی طولانی میان آندو صورت گرفت که گاه
رستم و گاه دیو بر یکدیگر چیره می‌گشتند. در پایان، رستم با خنجر دل دیو
را شکافت و جگر او را برای مداوای چشمان کم سو شدهٔ کیکاووس درآورد.

دیوان کوچک با مشاهدهٔ صحنه فرار را بر
قرار ترجیح دادند. جگر دیوسفید را رستم نزد کاووس نابینا آورد و قطره‌ای از
خون جگر به چشمان کاووی چکاند و نور به دیدگان وی بازگشت. سپاهیان ایران
نیز همگی بینایی خود را بازیافتند و به جشن و پایکوبی مشغول شدند.

ریشه تاریخی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

دسته‌ها
سرگرمی

خواص کدو سبز


خواص کدو سبز خواص کدو سبز

 

کدو سبز را خام مصرف کنید

کدو سبز جز مواد غذایی است که علاوه بر طعم خوشمزه ای که دارد حاوی میزان زیادی آب می باشد. کدو را می توان هم به صورت خام یا آب پز خورد یا به صورت پخته شده مثل بورانی اما بهترین نوع مصرف ان خام است.

 

طبع کدو سبز سرد و تر می باشد.

کدو سبز حاوی مقادیر بالایی انواع ویتامین C، ویتامین های B از جمله فولات و ویتامین A و مواد معدنی از جمله پتاسیم، منگنز، منیزیم، فسفر و کربوهیدرات، پروتئین و فیبر می باشد.

 

کدو سبز خام را می توان در انواع سالاد استفاده کرد، کدو سبز پخته را می توان برای تهیه انواع سوپ، خورش و کوکو و کتلت استفاده کرد.

 

بهتر است بدانید که مصرف کدو سبز خام و پخته با پوست بهتر است چون پوست آن سرشار از آنتی اکسیدان بتا کاروتن است و بدن را در برابر رادیکال های آزاد محافظت می کند.

فشار خون

در کدو سبز مقادیر بالایی پتاسیم وجود دارد که باعث کاهش فشار خون بالا می شود و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سکته قلبی را کاهش می دهد.

 

زخم معده و دستگاه گوارش

همانطور که گفته شد کدو سبز حاوی مقادیر بالایی آب است. که آب به صورت کلی باعث بهبود هضم غذا شده، به درمان زخم معده کمک می کند، خطر ابتلا به سندرم روده تحریک پذیر را کاهش می دهد و به سلامت دستگاه گوارش کمک می کند.

 

سرعت هضم کدو سبز بالاست و چون فیبر موجود در آن زیاد است می تواند به بهبود حرکات روده و درمان یبوست و اسهال کمک کند.

 

چشم

در کدو سبز مقادیر بالایی ویتامین C، منگنز، بتا کاروتن، لووتیان و زاکسنتین وجود دارد که برای سلامت چشم ها و پیشگیری از ژنراسیون ماکولا، آب مروارید و گلوکوم مفید می باشد.

 

کاهش علائم بیماری

این باور وجود دارد که کدو سبز آسم را درمان می‌کند؛ زیرا حاوی ویتامین C بالایی است. دریافت منظم این سبزی موجب کاهش سطوح بالای هموسیستئین خون می شود؛ حتما می دانید که سطوح بالای هموسیستئین منجر به حمله قلبی و سکته مغزی می شود. مقدار بالای ویتامین C و لوتئین موجود در کدو سبز به چشم های شما کمک می کند تا بهتر ببینید و سلامت آنها را بهتر حفظ نمایید.

 

فولات، پتاسیم و ویتامین A با هم در جهت حفظ و بهبود سلامت عمومی مشارکت می کنند. تحقیقات اخیر نشان داده است که عصاره کدو سبز به تخفیف علائم بزرگی خوش خیم پروستات کمک می کند؛ همانطور که می دانید بزرگی خوش خیم پروستات منجر به مشکلاتی در عملکرد دستگاه ادراری و جنسی می شود؛ فیتونوترینت های موجود در کدو سبز عامل این تسکین هستند. مس موجود در این سبزی به کاهش علائم دردناک آرتریت روماتوئید کمک می‌کند.

 

کدو سبز؛ ضد سرطان

کدو حاوی مقدار زیادی مواد ضد سرطان و آنتی اکسیدان است و مصرف آن از بروز سرطان و پیری زودرس سلول ها جلوگیری می کند.

 

خوردن سبزیجاتی با فیبر بالا از جمله کدو سبز باعث می شود سموم سرطان زا از سلولهای کولون دفع شده و فولات و بتاکاروتن و ویتامین C موجود در آن از این سلولها در برابر موادشیمیایی که باعث سرطان کولون می شوند محافظت می کند.

 

کدو سبز به دلیل دارا بودن  آلفا و بتا کاروتن در کاهش خطر سرطان پروستات مردان بالای ۶۰ سال موثر است.تحقیقات اخیر نشان داده است که عصاره ی کدو سبز به تخفیف علایم بزرگی خوش خیم پروستات کمک می کند؛ همان طور که می دانید بزرگی خوش خیم پروستات منجر به مشکلاتی در عملکرد دستگاه ادراری و جنسی می شود؛ فیتونوترینت های موجود در کدو سبز عامل این تسکین هستند.

 

کدو سبز حاوی عناصر ضد سرطانی است و از سرطان کولون (روده بزرگ) پیشگیری می کند.

 

آب کدو سبز از نظر توانایی مقابله با جهش های سلولی همانند تره فرنگی، تربچه و کدوتنبل است.

 

کدو سبز؛ ضد پیری و تقویت کننده حافظه

آنتی اکسیدان های موجود در آن موجب تقویت حافظه و کاهش مشکلات وابسته به سن به میزان ۴۰ درصد می شود.

 

بر طبق تحقیق انجام شده توسط دانشگاه راش در شیکاگو، ویتامین A و E در ترکیب با اسیدهای چرب امگا ۳ جذب آنتی اکسیدن های محلول در چربی را تقویت می کند و به بازسازی مؤثر سلول های مغزی کمک می کند.

 

فواید مصرف کدو سبز در کاهش وزن

کدو سبز حاوی بیش از ۹۵ درصد آب می باشد که آن را به عنوان یکی از بهترین غذاها برای افرادی که رژیم دارند، مطرح می کند.

 

کدو سبز همچنین حاوی کالری کمی است، به طوری که هر ۱۰۰ گرم آن فقط حدود ۲۵ کالری دارد. علاوه بر این مشخص شده است که کدو سبز متابولیسم یا سوخت و ساز بدن را بالا می برد.

 

کبد و کبد چرب

کدو سبز یکی از سبزیجاتی است که مقادیر بالایی سدیم دارد. سدیم بدن را قلیایی کرده و به سم زدایی کبد و درمان کبد چرب کمک می کند.

 

بهتر است کدو سبز خام را با پوست (در صورت ارگانیک بودن) در سالاد استفاده کنید تا بهتر کبد را سم زدایی کند.

کدو سبز خطر ابتلا به بیماری های قلبی و سکته قلبی را کاهش می دهد

 

سرماخوردگی

کدو سبز یک منبع عالی ویتامین C و ویتامین A است. این دو ویتامین سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و از ابتلا به سرماخوردگی و آنفلونزا پیشگیری می کند.

 

 

خواص کدو سبز

دسته‌ها
سرگرمی

طرز تهیه میلک شیک نوتلا


stylish2 milk1 nutta2 طرز تهیه میلک شیک نوتلا

 

طرز تهیه میلک شیک نوتلا

 

مواد لازم برای میلک شیک نوتلا:

بستنی وانیل  4 اسکوپ
 خامه  یک قاشق غذاخوری
 کارامل  یک قاشق غذاخوری
 شکلات نوتلا  یک قاشق غذاخوری
شیر یک فنجان

 

روش تهیه میلک شیک نوتلا :

مواد گفته شده را درون پارچ میکسر ریخته و به مدت یک دقیقه کاملا میکس کنید. از شکلات نوتلا و توت فرنگی برای تزئین آن استفاده کنید.

 

طرز تهیه میلک شیک نوتلا

دسته‌ها
سرگرمی

با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید


با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده می‌توانید خود را در برابر سکته‌های قلبی، افزایش وزن، دیابت و انواع سرطان بیمه کنید.

حتی تحقیقات نشان داده است این 7 نوع چای روی سلامت روان افراد هم تاثیر گذار بوده و با نوشیدن این دسته از نوشیدنی‌ها افسردگی و اضطراب را به کلی از خود دور می‌کنید. همچنین یکی از محافظان سرسخت دندان و استخوان نیز شناخته شده‌اند.
چای رویبوس، یکی از منابع ضد سرطان محسوب می‌شود

1.چای سفید: اگر شما از خطر ابتلا به دیابت هراس دارید با استفاده از این چای و پایین آوردن کلسترول بد دیگر نگران ابتلا به بیماری‌های قندی نباشید. همچنین چای سفید برای افزایش تحمل گلوکز بسیار مناسب است.

hee944 5 با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

 چای سفید برای افزایش تحمل گلوکز بسیار مناسب است

2.چای ترش: طی تحقیقات دانشگاهی در سیاتل چای ترش برای بیمارانی که از فشار خون بالا رنج می‌برند معجزه می‌کند و از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و کلیوی نیز جلوگیری کرده و باعث کاهش کلسترول بد، هضم و جذب بهتر و التهام دهنده عفونت‌ها می‌شود. این چای بی‌نظیر ضدسرطان، ضدعفونت، ضدباکتری، ضد درد، ضد افسردگی و حتی چربی سوزی بالا را در لیست فوایدش ذخیره کرده است.

hee944 6 با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

چای ترش ضدسرطان، ضدعفونت، ضدباکتری، ضد درد و ضد افسردگی است

 

3.چای سبز: در قدرت فوق العاده این چای هیچ شک و ابهامی وجود ندارد و یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی‌ها در جهان محسوب می‌شود. دانشمندان دانشگاه مریلند این چای را سرشار از آنتی اکسیدان و پلی فنول اعلام کرده که این دو جزء مبارزه کنندگان اصلی با رادیکال‌های آزاد هستند. همچنین ضدپیری و ضد سرطان شناخته شده است و از آسیب رسیدن به دی ان ای و ابتلا به بیماری‌های قلبی جلوگیری می‌کند.

 hee944 با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

چای سبز، یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی‌ها در جهان محسوب می‌شود

4.چای سیاه: چای سیاه بطور کلی دارای کافئین است و در دارا بودن آنتی اکسیدان فراوان در این چای جای شکی نیست و مصرف آن تاثیر مثبتی را روی قلب و رگ‌های خونی به جای می‌گذارد. چندین مطالعه نشان داده است چای سیاه برای هوشیاری ذهنی، تقویت حافظه، تسکین دهنده سردرد بسیار مناسب است. تحقیقاتی در کلینیک کلیولند نشان داده است اگر مصرف مُسکن‌هایی چون آسپرین و استامینوفن با چای سیاه همراه شود کارایی آن را 40 درصد افزایش می‌دهد.

hee944 2 با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

چای سیاه برای هوشیاری ذهنی، تقویت حافظه، تسکین دهنده سردرد بسیار مناسب است

5.چای اولانگ: این چای یکی از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین نوع چای در چین و تایوان است که مصرف منظم آن فواید بسیاری را برای سلامتی به ارمغان می‌آورد. افزایش متابولیسم، کاهش دهنده کلسترول بد، بهبود عملکرد دستگاه گوارش، سلامت موها، کنترل فشارخون، جلوگیری از پوسیدگی دندان‌ها و استخوان‌ها از فواید بی‌نظیر این چای گیاهی پرطرفدار محسوب می‌شود.

  hee944 1 با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

چای اولانگ، یکی از محبوب‌ترین و قدیمی‌ترین نوع چای در چین و تایوان است

6.چای بابونه: هیچ چیز مانند چای بابونه نمی‌تواند خوابی آرام و دلچسب را برایتان محقق سازد. این چای ضد استرس و اضطراب شناخته شده است و با توجه به یافته‌های دانشگاه پنسیلوانیا، این چای در کاهش دهنده استرس، بالابردن خلق و خو، کاهش افسردگی و جلوگیری از بی‌خوابی کمک شایانی می‌کند.

 hee944 4 با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

 چای بابونه، ضد استرس و اضطراب شناخته شده است

7.چای رویبوس: طی تحقیقاتی که در مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ صورت گرفته، این چای فوق العاده و ضد التهاب یکی از منابع ضد سرطان نیز محسوب می‌شود. لازم به ذکر است، این چای از نظر تکنیکی واقعاً چای نیست بلکه از یک بوته قرمز رنگ حاصل شده که خاصیت آنتی اکسیدانی فوق العاده ای دارد. این چای می‌تواند استرس را کاهش داده و مانند یک ضدسرطان قوی عمل کند. برخلاف چای سفید، سبز و سیاه که همه از گیاه به دست می‌آیند، چای رویبوس از یک درختچه حاصل می‌شود. در واقع رویبوس از بوته‌های قرمزی در آفریقای جنوبی درست شده و بدون کافئین است، بنابراین برای خانم‌هایی که باردارند و می‌خواهند مصرف کافیئن‌شان را کاهش دهند بهترین گزینه است.

  hee944 3 با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

با مصرف این 7 نوع چای خارق العاده بدن خود را بیمه کنید

دسته‌ها
سرگرمی

ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟


برنامه‌های افطار ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

 

ویژه برنامه افطار و سحر در شبکه یک

بر همین اساس، شبکه یک سیما برنامه «ماه خدا» با اجرای هادی صلح‌جو را به عنوان ویژه‌برنامه سحر در نظر گرفته است. همچنین برنامه «ماه و ماهی» به عنوان ویژه‌برنامه این شبکه تلویزیونی در نظر گرفته شده است.

 

برنامه «ماه و ماهی» در روزهای ماه رمضان در ساعات پایانی نزدیک شدن به اذان مغرب، بعد از خبر ساعت ۱۹ از شبکه یک سیما پخش می‌شود. مجری این برنامه رمضانی هنوز مشخص نشده است.

 

همچنین هر شب پس از پخش سریال رمضانی «سر دلبران»، جنگ شبانه «دعوت» با اجرای نیما کرمی و زینب زارع و به تهیه‌کنندگی مجتبی کشاورز به صورت زنده از برج میلاد راهی آنتن می‌شود.

 

«ماه عسل» در شبکه سه

فصل جدید برنامه تلویزیونی «ماه عسل» از نخستین روز ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه سه می‌رود.

 

نخستین قسمت از برنامه تلویزیونی «ماه عسل» با اجرای احسان علیخانی از روز پنجشنبه (۲۷ اردیبهشت ماه) ساعت ۱۹ پخش می‌شود و تا اذان مغرب ادامه دارد.

 

سه برنامه رمضانی در شبکه چهار

«گفت و گوی تنهایی»، «معنای زندگی» و «۳۰ سریال» از مهمترین برنامه‌های رمضانی شبکه چهار سیما در ماه رمضان امسال است.

 

برنامه «۳۰ سریال» به تهیه‌کنندگی حسین مروی ۳۰ سریال شاخص رمضانی از دهه ۸۰ تا کنون را پخش می‌کند. نخستین قسمت برنامه «۳۰ سریال» به تهیه‌کنندگی حسین مروی روز پنجشنبه (۲۷ اردیبهشت ماه) همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از شبکه چهار سیما راهی آنتن می‌شود، ساعت پخش این برنامه ۱۷ و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

 

«شهر عزیز» و «جشن رمضان» در شبکه پنج

ویژه برنامه افطار شبکه پنج سیما با عنوان «شهر عزیز» از سفره‌های افطار حرم امام رضا (ع) با اجرای سید کاظم احمدزاده هر شب ساعتی قبل از لحظات افطار از شهر مشهد به صورت زنده راهی آنتن می‌شود.

 

برنامه «جشن رمضان» از بوستان گفت‌وگو امسال نیز ساعت ۲۱:۳۰ به صورت زنده از شبکه پنج سیما راهی آنتن می‌شود.

 

«جشن رمضان» را هیراد حاتمی و ابوالفضل آقاخانی با هم اجرا خواهند کرد. این برنامه از اول ماه مبارک رمضان تا عید فطر بعد از اذان مغرب حدود ساعت ۲۱:۳۰ به روی آنتن می‌رود.

 

«خندوانه» ویژه‌برنامه رمضانی شبکه نسیم

شبکه نسیم رمضان امسال سری جدید برنامه «خندوانه» با اجرای رامبد جوان را در نظر گرفته است. سری جدید برنامه «خندوانه» با حضور عروسک جناب خان پخش می‌شود.

 

ویژه‌ برنامه‌های افطار و سحر تلویزیون کدامند؟

دسته‌ها
سرگرمی

طرز تهیه کوکی کاتلا


how2 cook2 cookie1 طرز تهیه کوکی کاتلا

 

مواد لازم برای تهیه کوکی کاتلا :

آرد  ۲۰۰ گرم
 کره سرد مکعبی خرد شده  ۱۰۰ گرم
 نشاسته  ۲ قاشق سوپخوری
 پودر قند  ۲۰ گرم
خامه ۲ قاشق سوپخوری
کاتلا ۴ قاشق سوپخوری
دارچین ۱ قاشق چایخوری
جوز هندی یک چهارم قاشق چایخوری
کاتلا مقداری برای تزیین
شکلات ذوب شده مقداری برای تزیین

 

طرز تهیه کوکی کاتلا :

آرد، کره، نشاسته، پودر قند، خامه، کاتلا، دارچین و جوز هندی را با هم مخلوط کنید تا خمیر لطیفی به دست آد. خمیر را داخل کیسه نایلونی قرار داده و اجازه دهید حدود یک ساعت استراحت کند.

خمیر را با وردنه، نازک باز کنید و با کاتر به صورت یک اندازه برش بزنید و داخل سینی بچینید و به مدت ۱۵ دقیقه در فر ۱۸۰ درجه سانتی گراد بپزید.

بعد از خنک شدن روی یک لایه بیسکویت مقداری کاتلا بمالید و لایه دیگر بیسکویت را روی آن قرار دهید و با شکلات ذوب شده تزیین کنید.

 

  how2 cook2 cookie2 طرز تهیه کوکی کاتلا

طرز تهیه کوکی کاتلا

گردآوری:سایت روبیکا

طرز تهیه کوکی کاتلا

دسته‌ها
سرگرمی

آموزش بازی «هپ هپ»


569865698 آموزش بازی «هپ هپ»

معرفی بازی هپ هپ

بازی‌های سنتی قدیمی ریشه در سنت های دیرینه مردم ایران دارد و هنوز نسلی که با این بازی ها اوقات فراغت خود را سپری می کردند، هستند و از آنها به عنوان خاطرات کودکی یاد می کنند.

اهداف بازی هپ هپ

سرگرمی، نشاط، افزایش دقت، تمرکز و تمرین حفظ مضارب اعداد گوناگون

تعداد بازیکنان

۳ نفر به بالا

طریقه ی بازی هپ هپ

ابتدا یک نفر از کودکان که از بقیه بزرگ
تر است، به عنوان استاد انتخاب می شود. استاد یک عدد را انتخاب می‌کند، به
طور مثال عدد ۵ را انتخاب می‌کند (انتخاب این عدد اختیاری است).

بقیه کودکان به شکل دایره وار می‌نشینند و
استاد، باید یکی از دانش آموزان را انتخاب کند، و این دانش آموز باید از
عدد یک شروع کند، یعنی او باید بگوید یک، بعد به ترتیب، نفر دوم عدد دو،
نفر سوم عدد سه و نفر چهارم عدد چهار را باید بگوید.

در این جا نفر پنجم باید بسیار حواسش جمع باشد و به جای عدد ۵ کلمه «هپ» را بگوید.( چون عدد ۵ را استاد انتخاب کرده بود.)

به همین روش نفرات شش، هفت و … باید اعداد
مربوط به خود را بگویند. وقتی عدد ۱۰ می‌رسد باز باید کلمه «هپ» گفته شود.
به همین ترتیب به جای مضارب عدد ۵ باید کلمه «هپ» را بگویند.و همینطور
بازی ادامه پیدا می کند.

کسانی که به اشتباه به جای کلمه «هپ» عدد
بگویند یا کلمه «هپ» را به جای عددی غیر از مضارب ۵ بگویند، می‌سوزند و از
بازی خارج می‌شوند. بازی انقدر ادامه پیدا می‌کند که تنها یک نفر باقی
بماند. آخرین نفر باقی مانده در دایره بازی به عنوان برنده شناخته می‌شود.

آموزش بازی «هپ هپ»

دسته‌ها
سرگرمی

خواص بی نظیر زیره از نظر طب سنتی


benefits cumin 01 خواص بی نظیر زیره از نظر طب سنتی

 

مصرف زیره برای افراد سردمزاج و سالمندان مفید است

 

خواص زیره را می‌توان این‌طور برشمرد: تحلیل‌برنده و بازکننده انسداد، خشک‌کننده‌، لطیف‌کننده، قابض، اشتها آور و برطرف‌کننده بادهای غلیظ. علاوه بر این، استفاده از زیره نقش موثری در تقویت معده و روده‌ها و کبد ایفا می‌کند.

 

خواص دارویی ریزه
اگر می‌خواهید از زیره برای قطع آبریزش دهان استفاده کنید، باید زیره را با نمک بجوید و آب آن را قورت دهید. حتی ساییدن زیره همراه با سرکه و بو کردن یا فتلیه کردن آن در بینی، خون‌ریزی بینی را قطع می‌کند.

 

اگر زیره را در سرکه خیس کنید و بعد در آفتاب خشک کنید و بکوبید، ویار خاک خوردن را در زنان باردار از بین می‌برد.

 

اگر جوشانده زیره و آویشن را در دهان بگردانید، نقش موثری در تسکین دندان‌درد دارد.

مصرف زیره برای افراد سردمزاج و سالمندان واقعا مفید است، ولی زیاده‌روی در مصرف عرق زیره باعث لاغری می‌شود.

 

اگر زیره را با دارچین و شوید و سایر ادویه‌ها به گوشت اضافه کنید و بپزید، غذایی لطیف و سریع‌الهضم و ملین و بدون نفخ خواهید داشت.

خواص بی نظیر زیره از نظر طب سنتی

دسته‌ها
سرگرمی

عکس پروفایل متولدین مهر ماه


عکس پروفایل متولدین مهر ماه 

در این مطلب از سایت روبکا عکس پروفایل متولدین مهرماه را جمع آوری کرده ایم،  متولدین ماه اول پاییز بـه مهربانی و وفاداری شان مشهور هستن و این اخلاقیات و رفتارها را تقریباً در تمام مهر ماهی ها میتوان دید.

bgdvg566yb66by6eyn عکس پروفایل متولدین مهر ماه

کارت پستال متولدین مهرماه

hnuj8679i0o عکس پروفایل متولدین مهر ماه

کارت پستال تولد مهرماهی

باران برای تو می بارد مهر ماهى

این برگ های زرد

به خاطر پاییز نیست که از شاخه می افتند

قرار است تو از این کوچه بگذری

و آنها پیشی می گیرند از یکدیگر

برای فرش کردنِ مسیرت…

گنجشکها از روی عادت نمی خوانند.

سرودی دسته جمعی را تمرین می کنند

برای خوش آمد گفتن به تو…

مهرماهی جان تولدت مبارک 

hytthuu57juim8899o9l عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس نوشته های ماه مهر

n577878989r6468m عکس پروفایل متولدین مهر ماه

کارت تبریک تولد مهرماهی

nb567n57u5bn6yn6yyybhryun75 عکس پروفایل متولدین مهر ماه

تصاویر پروفایل متولد ماه مهر

tui68i888646y5umm عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس های متولد ماه مهر

tyn768y56u7 i عکس پروفایل متولدین مهر ماه

پوستر متولد ماه مهر

utnm67mi98i99oo0 عکس پروفایل متولدین مهر ماه

کارت پستال متولد ماه مهر

yb6y567n57n76 n76hh7 عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس نوشته های ماه مهر

ytbh567tyumm88i عکس پروفایل متولدین مهر ماه

تبریک متولد مهرماه

عکس پروفایل و عکس نوشته مهر ماهی ها

1600798359 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798363 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798368 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798373 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798378 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798383 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798387 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798393 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798397 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798402 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798414 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

بـه سلامتــی همه متولدین ماه مــهــر کــه

از پاکـيشـون دوستـــی شــروع ميشــه

از صـداقتشـون دوستـی ادامـه پيدا ميکنـه

و از وفــاشون دوستــی پايانـی نــداره

پس حداقل بايد دوستاشـون قدرشونــو بدونن

يعنـــی مي دونــن؟

*عمرا اگه بدونن*

1600798424 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس نوشته برای متولدین مهر ماه

1600798434 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

مهر ماهی کـه باشی

معنی سکوتت رو خودت میفهمی

کوه از سکوتت آب میشه

ولی کسی نمیفهمه درونت چـه خبره

1600798439 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798444 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس پروفایل برای متولدین مهر ماه

1600798449 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798453 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

شعر متولد ماه مهر

1600798458 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس پروفایل من یه مهر ماهی ام

1600798462 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

1600798467 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس پروفایل ماه مهر ،عکس مهرماه

1600798471 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس متولد مهر ماه

1600798477 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس از نماد ماه مهر

1600798487 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

متن های مهر ماهی ام

1600798492 robeka.ir عکس پروفایل متولدین مهر ماه

عکس پروفایل متولدین مهر ماه

منبع: بیتوته و پارس ناز

نوشته عکس پروفایل متولدین مهر ماه اولین بار در روبکا. پدیدار شد.

لینک منبع